TandPlus

TandPlus Nieuw vanaf 1 januari 2021!

Bijt je tandkosten in twee met TandPlus!

Onze verzekering TandPlus voorziet een tegemoetkoming tot 2.000 euro per kalenderjaar (na een eventuele wachttijd) voor jouw tandzorgen.

Intekening

Meer info en aansluiten?

 Ben je lid bij het NZVL: surf naar www.nzvl.be of info@nzvl.be

 Ben je lid bij het VNZ: surf naar www.vnz.be of info@vnz.be

 Je kan ook altijd een afspraak maken in jouw ziekenfondskantoor.

Waarborgen

Het jaarlijks maximumbedrag voor je terugbetalingen is vastgesteld op 2.500 euro (vanaf 2024) en dit vanaf het eerste jaar (na je eventuele wachttijd).
Met onze tandverzekering is het steeds duidelijk welke tussenkomsten je krijgt.

TANDPLUS
Omschrijving Tussenkomst Maximum per kalenderjaar
De wettelijke remgelden voor ambulante tandheelkundige verstrekkingen die uitgevoerd zijn door een in België door het Riziv erkende tandarts 50% Maximum van € 250
Tandprothesen, tandbruggen, kronen en stiften, tandimplantaten, parodontologie en tandextracties waarvoor geen tussenkomst is in de verplichte ziekteverzekering (ambulant en in dagkliniek) 50% Maximum van € 1.250 (vanaf 2024)
Supplementen 50% Maximum van € 250 (vanaf 2024)
Orthodontie plaatsen apparaat: € 250 Maximum van € 1.250 (vanaf 2024) per behandelingsplan. (Voor orthodondie worden geen supplementen terugbetaald!)
na 12 raadplegingen: € 250
na 18 raadplegingen: € 250
na 30 raadplegingen: € 250
einde orthodontie: € 250


Wat valt o.a. niet onder deze tandverzekering:

  • esthetische tandverzorging: bv. het bleken van je tanden of het plaatsen van facetten.
  • stomatologie (mondchirurgie) niet uitgevoerd door een Riziv erkende tandarts.
  • ingrepen voortvloeiend uit een beoefening van een betaalde sport of vrijetijdsbeoefening van gevaarlijke sporten luchtvaartsporten, wintersporten, gemotoriseerde sporten.

Wachttijd

Er is een algemene wachttijd van 12 maanden.

BELANGRIJK: indien je tot en met de dag voorafgaand aan de intekening op TandPlus gedekt werd door een gelijkaardige ziekenfondsverzekering of een commerciële verzekering tandkosten die een met TandPlus vergelijkbare dekking biedt, wordt de wachttijd geschrapt of verminderd met het aantal ononderbroken maanden van dekking door die verzekering.

Premie

TANDPLUS
Leeftijd

Handelspremie

2024

Kosten begrepen in de handelspremie Taksen en bijdragen Totale jaarpremie
Administratiekosten Acquisitiekosten
0 tot en met 19 jaar** € 113.40 € 10.45 € 12.04 € 0.00 € 113.40
20 tot en met 25 jaar € 128.52 € 11.84 € 13.65 € 0.00 € 128.52
26 tot en met 49 jaar € 194.88 € 17.96 € 20.70 € 0.00 € 194.88
50 tot en met 64 jaar * € 249.00 € 22.94 € 26.45 € 0.00 € 249.00
65 jaar en ouder € 295.92 € 27.27 € 31.43 € 0.00 € 295.92

*Personen die intekenen vanaf 50 jaar en geen gelijkaardige ziekenfondsverzekering hadden, betalen het tarief vanaf 65 jaar.

**Er is een premie verschuldigd gelijkaardig aan de totale jaarpremie voor een verzekerde van 0 tot en met 6 jaar, als de gerechtigde niet gedekt wordt door de verzekeringsovereenkomst omdat deze al geniet van een commerciële tandverzekering.

Indien je intekent vanaf 65 jaar en geen gelijkaardige ziekenfondsverzekering hebt, betaal je in 2024 volgende jaarpremie:

Leeftijd

Handelspremie

2024

Kosten begrepen in de handelspremie Taksen en bijdragen Totale jaarpremie
Administratiekosten Acquisitiekosten
65 tot en met 69 jaar € 466.68 € 43.00 € 49.57 € 0.00 € 466.68
70 jaar en ouder € 546.12 € 50.32 € 58.00 € 0.00 € 546.12

 Premieaanpassing

De premieaanpassing gaat in vanaf het begin van het jaar waarin men 7, 20, 26, 50 of 65 jaar wordt (en 70 voor aansluitingen na 65 jaar).

Aangifte

De aangifte van de medische kosten gebeurt schriftelijk, aan de hand van dit schade-aangifteformulier Tandplus. Indien er bijkomende documenten ingediend moeten worden, wordt dit uitdrukkelijk vermeld op dit schade-aangifteformulier:

De remgelden bij de tandarts worden automatisch, zonder enige aangifte, na afloop van het verzekeringsjaar uitbetaald.

Polisvoorwaarden en folder

Voor meer informatie over TandPlus kan je deze documenten doornemen: