HospiContinu

HospiContinu is onze verzekering bij uitstek als je al geniet van een groepshospitalisatieverzekering via jouw werkgever!

HospiContinu garandeert je immers in geval van verlies van de voordelen van de hospitalisatieverzekering via jouw werkgever, een overstap naar één van onze kostendekkende verzekeringen HospiPlan of HospiPlus zonder bijkomende medische formaliteiten, nieuwe beperkingen of wachttijd.

Daarenboven voorziet HospiContinu in geval van hospitalisatie ook in een dagvergoeding van 10 euro.

Intekening

Meer info en aansluiten?

 Ben je lid bij het NZVL: surf naar www.nzvl.be of info@nzvl.be

 Ben je lid bij het VNZ: surf naar www.vnz.be of info@vnz.be

 Je kan ook altijd een afspraak maken in jouw ziekenfondskantoor.

Waarborgen

Als je kiest voor HospiContinu heb je in geval van hospitalisatie of een bevalling recht op 10 euro per verpleegdag of per daghospitalisatie.

HospiContinu waarborgt dat je te allen tijde – maar ten laatste op 65 jaar- en zonder bijkomende medische formaliteiten, zonder bijkomende beperkingen ingevolge bestaande aandoeningen en zonder wachttijd kan instappen in onze kostendekkende verzekeringen HospiPlan of HospiPlus.

Wachttijd

Er is een algemene wachttijd van 3 maanden. Uitzonderingen hierop zijn:

  • bij medisch-geassisteerde voortplantingstechnieken: 12 maanden

  • bij ongeval: geen

  • bij acute, levensbedreigende infectieziekten: geen

BELANGRIJK: indien je tot en met de dag voorafgaand aan de intekening op HospiContinu gedekt werd door een gelijkaardige ziekenfondsverzekering of een commerciële hospitalisatieverzekering die een met HospiContinu vergelijkbare dekking biedt, wordt de wachttijd verminderd met het aantal ononderbroken maanden van dekking door die verzekering.

Premie

HOSPICONTINU
Leeftijd Handelspremie 2024 Kosten begrepen in de handelspremie Taksen en bijdragen Totale jaarpremie
Administratiekosten Acquisitiekosten
0 tot en met 25 jaar € 16.20 € 1.49 € 1.72 € 0.00 € 16.20
26 tot en met 49 jaar € 35.64 € 3.28 € 3.79 € 0.00 € 35.64
50 jaar en ouder € 133.92 € 12.34 € 14.22 € 0.00 € 133.92
Indien je intekent na 50 jaar € 277.68 € 25.59 € 29.49 € 0.00 € 277.68

 Premieaanpassing

De premieaanpassing gaat in vanaf het begin van het jaar waarin men 26 of 50 jaar wordt.

Aangifte

De aangifte van de hospitalisatie gebeurt schriftelijk, aan de hand van dit schade-aangifteformulier:

Polisvoorwaarden en folder

Voor meer informatie over HospiContinu kan je deze documenten doornemen: