Bestaande aandoening en zwangerschap

Wat moet ik verstaan onder bestaande aandoening?

Een bestaande aandoening is elke aandoening of (ernstige) ziekte die bestaat op het ogenblik van intekening op een HospiPlus verzekering.

Kan ik intekenen met een bestaande aandoening?

Je kan altijd intekenen met een bestaande aandoening, maar hou er rekening mee dat:

Of jouw bestaande aandoening aanleiding geeft tot een beperkte tegemoetkoming of uitsluiting wordt door onze arts beoordeeld op basis van de door jou ingevulde Medische vragenlijst.

Bij HospiForfait , MaxiPlan en TandPlus wordt geen rekening gehouden met jouw medische voorgeschiedenis!

Wat als ik zwanger ben op het ogenblik van intekening?

Als je zwanger bent op het ogenblik van intekening, worden jouw tussenkomsten gedurende de eerste 9 maanden na intekening beperkt bij hospitalisatie op een éénpersoonskamer ten gevolge van jouw zwangerschap of jouw bevalling. Bij een twee- of meerpersoonskamer is er geen beperking qua tussenkomst.  

 Let op: tijdens de wachttijd heb je nooit recht op een tegemoetkoming!