Opname in het ziekenhuis

Keuze ziekenhuis

Je kunt volledig zelf kiezen in welk ziekenhuis je wenst opgenomen te worden. Eenmaal jouw keuze voor een ziekenhuis is bepaald, neemt over het algemeen jouw behandelende arts de verdere stappen: vastlegging datum opname, reservatie operatiezaal, enz.

Opgelet:

  • jouw behandelende arts is vaak verbonden aan een welbepaald ziekenhuis waardoor jouw keuzevrijheid wordt beperkt;
  • in geval van een spoedopname waarbij je met de ziekenwagen naar het ziekenhuis wordt gebracht, kan je het ziekenhuis uiteraard niet vrij kiezen.

Opname

Word je opgenomen? Vergeet jouw identiteitskaart en ziekenfondsklevertjes niet!
In geval van opname in een algemeen of psychiatrisch ziekenhuis, alsook bij daghospitalisatie, dien je een opnameverklaring in tweevoud in te vullen. De inhoud van deze verklaring werd bij wet vastgelegd en omvat het volgende:

  • allerlei financiële informatie, zoals informatie over de kamer- en ereloonsupplementen, het te betalen voorschot en het persoonlijk aandeel in de verblijfskosten;
  • keuze van het kamertype (één-, twee- of meerpersoonskamer) en keuze tussen al dan niet verzorging tegen verbintenistarief.

Naast de opnameverklaring ontvang je eveneens een toelichting en een prijslijst van vaak gebruikte producten en diensten, zoals o.a. het tarief voor gebruik van tv en telefoon.

Wordt jouw kind opgenomen in het ziekenhuis en wens je eveneens te overnachten in het ziekenhuis (rooming-in), dan dien je een bijkomende opnameverklaring (opname van een kind met begeleidende ouder) in te vullen. Als je in het ziekenhuis bij jouw kind overnacht, wordt hier immers een bijkomende kost voor aangerekend.

OPGELET: de opnameverklaring is een bindend document. Lees het document dus grondig na alvorens het te ondertekenen en bewaar het zorgvuldig! Jouw exemplaar van de opnameverklaring kan nuttig zijn in geval van betwisting.

Keuze kamertype

Bij opname in een ziekenhuis kan je steeds kiezen tussen een één-, twee- of meerpersoonskamer.

Vanuit financieel oogpunt kies je het best voor een twee- of meerpersoonskamer: hier worden immers nooit ereloonsupplementen aangerekend welke in een éénpersoonskamer nogal eens hoog kunnen oplopen.

Kies je bij de opname voor een twee- of meerpersoonskamer, maar verblijf je toch in een éénpersoonskamer, dan mogen er evenmin supplementen aangerekend worden.