MaxiPlan

Met deze verzekering zet je een rem op jouw medische kosten!

Onze verzekering MaxiPlan voorziet een tegemoetkoming in jouw wettelijke remgelden, een tussenkomst in jouw kosten van tandzorgen, orthodontie, hoorapparaten en anticonceptiemiddelen, alsook een geboorteforfait.

Intekening

Meer info en aansluiten?

 Ben je lid bij het NZVL: surf naar www.nzvl.be of info@nzvl.be

 Ben je lid bij het VNZ: surf naar www.vnz.be of info@vnz.be

 Je kan ook altijd een afspraak maken in jouw ziekenfondskantoor.

Waarborgen

Als je kiest voor MaxiPlan kan je rekenen op volgende tegemoetkomingen:

  • remgelden: 50 % van de wettelijke remgelden tot maximaal 1.000 euro per verzekerde en per verzekeringsjaar;

  • tandzorgen: 50 % van de kosten van tandzorgen (tandprotheses, tandbruggen, kronen, stifttanden, tandimplantaten, parodontologie en tandextracties) tot maximum 500 euro per verzekerde en per verzekeringsjaar, indien er geen wettelijke tegemoetkoming is;

  • orthodontie: tot maximum 250 euro per behandelingsplan en per verzekerde, ongeacht of je al dan niet recht hebt op een wettelijke tegemoetkoming;

  • hoorapparaten: tot maximum 500 euro per verzekerde en per verzekeringsjaar, mits je recht hebt op een wettelijke tegemoetkoming;

  • anticonceptie: tot maximum 25 euro per verzekerde en per verzekeringsjaar, voor zover er geen wettelijke tegemoetkoming is;

  • geboorteforfait: 200 euro per kind bij de geboorte indien beide ouders verzekerd zijn (100 euro per verzekerde ouder).

Wachttijd

Er is een algemene wachttijd van 12 maanden. Uitzonderingen hierop zijn:

  •   voor remgelden: 3 maanden

  •   voor anticonceptiemiddelen: 3 maanden

BELANGRIJK: indien je tot en met de dag voorafgaand aan de intekening op MaxiPlan gedekt werd door een gelijkaardige ziekenfondsverzekering of een commerciële verzekering medische kosten die een met MaxiPlan vergelijkbare dekking biedt, wordt de wachttijd verminderd met het aantal ononderbroken maanden van dekking door die verzekering.

Premie

MAXIPLAN
Leeftijd Handelspremie 2024 Kosten begrepen in de handelspremie Taksen en bijdragen Totale jaarpremie
Administratiekosten Acquisitiekosten
0 tot en met 19 jaar** € 124.68 € 11.49 € 13.24 € 0.00 € 124.68
20 tot en met 25 jaar € 154.32 € 14.22 € 16.39 € 0.00 € 154.32
26 tot en met 34 jaar € 279.96 € 25.80 € 29.73 € 0.00 € 279.96
35 tot en met 49 jaar € 256.32 € 23.62 € 27.22 € 0.00 € 256.32
50 tot en met 64 jaar* € 315.12 € 29.04 € 33.47 € 0.00 € 315.12
65 jaar en ouder  € 455.52  € 41.97

 

€ 48.38

 

 

€ 0.00

 

€ 455.52

*Personen die intekenen vanaf 50 jaar, betalen meteen het tarief vanaf 65 jaar.

**Er is een premie verschuldigd gelijkaardig aan de totale jaarpremie voor een verzekerde van 0 tot en met 6 jaar, als de gerechtigde niet gedekt wordt door de verzekeringsovereenkomst omdat deze al geniet van een commerciële tandverzekering.

Indien je intekent vanaf 65 jaar en geen gelijkaardige ziekenfondsverzekering hebt, betaal je in 2024 volgende jaarpremie:

Leeftijd Handelspremie 2024 Kosten begrepen in de handelspremie Taksen en bijdragen Totale jaarpremie
Administratiekosten Acquisitiekosten
65 tot en met 69 jaar € 586.08 € 54.00 € 62.25 € 0.00 € 586.08
70 jaar en ouder € 651.24 € 60.01 € 69.17 € 0.00 € 651.24

 Premieaanpassing

De premieaanpassing gaat in vanaf het begin van het jaar waarin men 20, 26, 35, 50 of 65 jaar wordt (en 70 voor aansluitingen na 65 jaar).

Aangifte

De aangifte van de medische kosten gebeurt schriftelijk, aan de hand van dit schade-aangifteformulier Maxiplan. Indien er bijkomende documenten ingediend moeten worden, wordt dit uitdrukkelijk vermeld op dit schade-aangifteformulier:

De remgelden worden automatisch, zonder enige aangifte, na afloop van het verzekeringsjaar uitbetaald.

Polisvoorwaarden en folder

Voor meer informatie over MaxiPlan kan je deze documenten doornemen: