HospiPlan-HospiPlus

HospiPlan en HospiPlus zijn onze kostendekkende hospitalisatieverzekeringen. Zij hebben een uitstekende prijs/kwaliteitsverhouding en kunnen aangevuld worden met de interessante waarborg AmbuPlan of AmbuPlus die een tussenkomst voorziet voor de ambulante kosten bij ernstige ziekte. 

HospiPlan is onze basisformule die de kosten dekt in een twee- of meerpersoonskamer en een forfaitaire vergoeding voorziet van de kosten voorafgaand en volgend op de hospitalisatie.

HospiPlus is onze comfortformule als je kiest voor een éénpersoonskamer en biedt eveneens een kostendekkende vergoeding van de kosten 60 dagen voor tot 180 dagen na de hospitalisatie.

Overzicht

 

Intekening

Meer info en aansluiten?

 Ben je lid bij het NZVL: surf naar www.nzvl.be of info@nzvl.be

 Ben je lid bij het VNZ: surf naar www.vnz.be of info@vnz.be

 Je kan ook altijd een afspraak maken in jouw ziekenfondskantoor.

Waarborgen

Als je kiest voor HospiPlan of HospiPlus kan je rekenen op volgende tegemoetkomingen per kalenderjaar:

HospiPlan HospiPlus
Verblijfskosten max. € 60/dag onbeperkt
Ereloonsupplementen boven het Riziv-tarief max. 100 % max. 200 %
Parafarmaceutische producten en diverse kosten, sommige implantaten, prothesen, orthopedisch, endoscopisch en viscerosynthesemateriaal tot max. € 3.000 max. € 6.000
Prestaties waarvoor het Riziv niet tussenkomt, worden vergoed aan max. € 500 max. € 1.000
Bij een verblijf van een ouder op de kamer van een kind (jonger dan 19 jaar) of de gehospitaliseerde begeleider van een gehandicapt of afhankelijk persoon, wordt tot max. 14 dagen per kalenderjaar tussengekomen aan max. € 20/dag max. € 40/dag
Eénmalige tussenkomst voor de kosten van medisch-geassisteerde voortplantingstechnieken tot max. € 500 max. € 1.000
Eénmalige tussenkomst voor de kosten van borstreducties, obesitasbehandelingen, transgenderbehandelingen en -operaties, en de gevolgen van deze behandelingen, op voorwaarde dat deze ingrepen ook door de verplichte ziekteverzekering ten laste worden genomen max. € 1.000 max. € 2.000
Eénmalige tussenkomst voor kaakstandcorrecties op voorwaarde dat de ingreep ook door de verplichte ziekteverzekering ten laste wordt genomen max. € 1.000 max. € 2.000
Kosten verbonden aan het donorschap max. € 500 max. € 1.000
Kosten voor thuisbevalling en poliklinische bevalling (inclusief kraamzorg) max. € 500 max. € 1.000
Verblijfskosten voor een zorgverblijf gedurende max. 28 dagen max. € 15/dag max. € 30/dag
Hospitalisaties in het buitenland gedurende max. 10 dagen max. € 125/dag max. € 250/dag
60 dagen vóór en 180 dagen na de opname (vanaf 2024)

forfait van € 20 (meerpersoonskamer)

of € 10 (eenpersoonskamer) per opnamedag tot max. € 500

kostendekkend tot max. € 500 (raadplegingen en geneesmiddelen). Bij opname in een twee-of meerpersoonskamer : extra tot € 500 voor kinekosten
Ambulancevervoer om medische redenen tot max. € 125 max. € 250
Vervoer met helikopter tot max. € 500 max. € 1.000

De maximale jaarlijkse tegemoetkoming van HospiPlan is € 25.000. Bij HospiPlus is er geen plafond!

Vrijstelling

Kies je voor een éénpersoonskamer, dan is er zowel bij HospiPlan als bij HospiPlus slechts een éénmalige vrijstelling van € 125 per verzekeringsjaar. Vanaf 2024 is er geen vrijstelling meer op de dienst materniteit.

Bij een twee- of meerpersoonskamer is er geen vrijstelling!

Wachttijd

Er is een algemene wachttijd van 3 maanden. Uitzonderingen hierop zijn: 

  • bij medisch-geassisteerde voortplantingstechnieken: 12 maanden

  • bij ongeval: geen

  • bij acute, levensbedreigende infectieziekten: geen

BELANGRIJK: indien je tot en met de dag voorafgaand aan de intekening op HospiPlan of HospiPlus gedekt werd door een gelijkaardige ziekenfondsverzekering of een commerciële hospitalisatieverzekering die een met HospiPlan of HospiPlus vergelijkbare dekking biedt, wordt de wachttijd verminderd met het aantal ononderbroken maanden van dekking door die verzekering.

Premie

HOSPIPLAN
Leeftijd Handelspremie 2024 Kosten begrepen in de handelspremie Taksen en bijdragen Totale jaarpremie
Administratiekosten Acquisitiekosten
0 tot en met 19 jaar € 46.36 € 4.27 € 4.92 € 4.64 € 51.00
20 tot en met 25 jaar € 42.76 € 3.94 € 4.54 € 4.28 € 47.04
26 tot en met 34 jaar € 143.35 € 13.21 € 15.22 € 14.33 € 157.68
35 tot en met 49 jaar € 143.35 € 13.21 € 15.22 € 14.33 € 157.68
50 tot en met 64 jaar * € 181.31 € 16.71 € 19.26 € 18.13 € 199.44
65 jaar en ouder € 292.91 € 26.99 € 31.11 € 29.29 € 322.20

* Personen die intekenen vanaf 50 jaar en geen gelijkaardige ziekenfondsverzekering hadden, betalen het tarief vanaf 65 jaar.

Indien je intekent vanaf 65 jaar en geen gelijkaardige ziekenfondsverzekering hebt, betaal je in 2024 volgende jaarpremie:

Leeftijd Handelspremie 2024 Kosten begrepen in de handelspremie Taksen en bijdragen Totale jaarpremie
Administratiekosten Acquisitiekosten
65 tot en met 69 jaar € 375.71 € 34.62 € 39.90 € 37.57 € 413.28
70 jaar en ouder € 546.55 € 50.36 € 58.05 € 54.65 € 601.20
 

  

HOSPIPLUS
Leeftijd Handelspremie 2024 Kosten begrepen in de handelspremie Taksen en bijdragen Totale jaarpremie
Administratiekosten Acquisitiekosten
0 tot en met 19 jaar € 78.76 € 7.26 € 8.37 € 7.88 € 86.64
20 tot en met 25 jaar € 69.38 € 6.39 € 7.37 € 6.94 € 76.32
26 tot en met 34 jaar € 233.02 € 21.47 € 24.75 € 23.30 € 256.32
35 tot en met 49 jaar € 233.02 € 21.47 € 24.75 € 23.30 € 256.32
50 tot en met 64 jaar * € 305.35 € 28.14 € 32.43 € 30.53 € 335.88
65 jaar en ouder € 515.78 € 47.53 € 54.78 € 51.58 € 567.36

* Personen die intekenen vanaf 50 jaar en geen gelijkaardige ziekenfondsverzekering hadden, betalen het tarief vanaf 65 jaar.

Indien je intekent vanaf 65 jaar en geen gelijkaardige ziekenfondsverzekering hebt, betaal je in 2024 volgende jaarpremie:

Leeftijd Handelspremie 2024 Kosten begrepen in de handelspremie Taksen en bijdragen Totale jaarpremie
Administratiekosten Acquisitiekosten
65 tot en met 69 jaar € 623.13 € 57.42 € 66.18 € 62.31 € 685.44
70 jaar en ouder € 779.13 € 71.79 € 82.75 € 77.91 € 857.04

  

HOSPIPLAN & AMBUPLAN
Leeftijd Handelspremie 2024 Kosten begrepen in de handelspremie Taksen en bijdragen Totale jaarpremie
Administratiekosten Acquisitiekosten
0 tot en met 19 jaar € 47.79 € 4.40 € 5.08 € 4.77 € 52.56
20 tot en met 25 jaar €44.63 € 4.11 € 4.74 € 4.45 € 49.08
26 tot en met 34 jaar € 150.27 € 13.85 € 15.96 € 14.97 € 165.24
35 tot en met 49 jaar € 150.27 € 13.85 € 15.96 € 14.97 € 165.24
50 tot en met 64 jaar * € 190.32 € 17.54 € 20.21 € 18.96 € 209.28
65 jaar en ouder € 307.74 € 28.36 € 32.69 € 30.66 € 338.40

* Personen die intekenen vanaf 50 jaar en geen gelijkaardige ziekenfondsverzekering hadden, betalen het tarief vanaf 65 jaar. 

Indien je intekent vanaf 65 jaar en geen gelijkaardige ziekenfondsverzekering hebt, betaal je in 2024 volgende jaarpremie:

Leeftijd Handelspremie 2024 Kosten begrepen in de handelspremie Taksen en bijdragen Totale jaarpremie
Administratiekosten Acquisitiekosten
65 tot en met 69 jaar € 409.65 € 37.75 € 43.51 € 40.71 € 450.36
70 jaar en ouder € 597.95 € 55.10 € 63.51 € 59.41 € 657.36

  

 HOSPIPLUS & AMBUPLUS
Leeftijd Handelspremie 2024 Kosten begrepen in de handelspremie Taksen en bijdragen Totale jaarpremie
Administratiekosten Acquisitiekosten
0 tot en met 19 jaar € 81.51 € 7.51 € 8.66 € 8.13 € 89.64
20 tot en met 25 jaar € 72.24 € 6.66 € 7.67 € 7.20 € 79.44
26 tot en met 34 jaar € 243.34 € 22.42 € 25.85 € 24.26 € 267.60
35 tot en met 49 jaar € 243.34 € 22.42 € 25.85 € 24.26 € 267.60
50 tot en met 64 jaar * € 319.19 € 29.41 € 33.90 € 31.81 € 351.00
65 jaar en ouder € 540.06 € 49.76 € 57.36 € 53.82 € 593.88

* Personen die intekenen vanaf 50 jaar en geen gelijkaardige ziekenfondsverzekering hadden, betalen het tarief vanaf 65 jaar. 

Indien je intekent vanaf 65 jaar en geen gelijkaardige ziekenfondsverzekering hebt, betaal je in 2024 volgende jaarpremie:

Leeftijd Handelspremie 2024 Kosten begrepen in de handelspremie Taksen en bijdragen Totale jaarpremie
Administratiekosten Acquisitiekosten
65 tot en met 69 jaar € 674.75 € 62.17 € 71.67 € 67.09 € 741.84
70 jaar en ouder € 848.66 € 78.20 € 90.14 € 84.34 € 933.00

 Vanaf het vierde én jongste verzekerde kind moet er geen premie meer betaald worden!

 Premieaanpassing

De premieaanpassing gaat in vanaf het begin van het jaar waarin men 20, 26, 35, 50 of 65 jaar wordt (en 70 voor aansluitingen na 65 jaar).

Aangifte

Deze aangifte kan:

  • ofwel elektronisch via de HospiPluskaart.

Meer uitleg over het gebruik van de HospiPluskaart vind je hier!

Polisvoorwaarden en folder

Voor meer informatie over HospiPlan en HospiPlus kan je deze documenten doornemen: