Intekening

Waarom zou ik intekenen op een HospiPlus verzekering?

Onze verzekeringen hebben een uitstekende prijs/kwaliteitsverhouding en door onze doorgedreven kennis van de gezondheidszorg kunnen wij jou producten aanbieden die perfect aan jouw noden beantwoorden. Winst realiseren, is niet ons streefdoel!

Wie kan intekenen op een HospiPlus verzekering?

Iedereen die lid is, of wordt, van het Vlaams & Neutraal Ziekenfonds en het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen kan intekenen op de HospiPlus verzekeringen.

Voor de verzekering medische kosten MaxiPlan en de tandverzekering TandPlus is de aansluiting per mutualistisch gezin verplicht.

Is er een leeftijdsbeperking?

Voor de verzekeringen HospiPlan & AmbuPlan, HospiPlus & AmbuPlus, MaxiPlan en TandPlus geldt geen leeftijdsbeperking. Bij de verzekeringen HospiContinu en HospiForfait is er wel een leeftijdsbeperking en kan je intekenen tot en met jouw 65ste verjaardag. Ben je ouder dan 65 jaar, dan is intekening bij de verzekering HospiForfait eveneens mogelijk als je tot en met de dag voorafgaand aan deze intekening gedekt werd door een gelijkaardige ziekenfondsverzekering. 

Hoe kan ik intekenen?

Ben je lid bij het NZVL: surf naar www.nzvl.be of info@nzvl.be

 Ben je lid bij het VNZ: surf naar www.vnz.be of info@vnz.be

 Je kan ook altijd een afspraak maken in jouw ziekenfondskantoor.

Wanneer start jouw verzekering?

Jouw verzekering start ten vroegste de 1ste van de maand volgend op de ontvangst van alle volledig ingevulde documenten.