Intekening

Waarom zou ik intekenen op een HospiPlus verzekering?

Onze verzekeringen hebben een uitstekende prijs/kwaliteitsverhouding en door onze doorgedreven kennis van de gezondheidszorg kunnen wij jou producten aanbieden die perfect aan jouw noden beantwoorden. Winst realiseren, is niet ons streefdoel!

Wie kan intekenen op een HospiPlus verzekering?

Iedereen die lid is, of wordt, van het Vlaams & Neutraal Ziekenfonds en het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen kan intekenen op de HospiPlus verzekeringen.

Voor de verzekering medische kosten MaxiPlan is de aansluiting per mutualistisch gezin verplicht.

Is er een leeftijdsbeperking?

Voor de verzekeringen HospiPlan & AmbuPlan, HospiPlus & AmbuPlus en MaxiPlan geldt geen leeftijdsbeperking. Bij de verzekeringen HospiContinu en HospiForfait is er wel een leeftijdsbeperking en kan je intekenen tot en met jouw 65ste verjaardag. Ben je ouder dan 65 jaar, dan is intekening bij de verzekering HospiForfait eveneens mogelijk als je tot en met de dag voorafgaand aan deze intekening gedekt werd door een gelijkaardige ziekenfondsverzekering. 

Hoe kan ik intekenen?

Voor elke HospiPlus verzekering dien je ons minstens volgende documenten volledig ingevuld te bezorgen:

Bij intekening op HospiPlan & AmbuPlan, HospiPlus & AmbuPlus en HospiContinu is ook een Medische vragenlijst noodzakelijk.

Het verzekeringsvoorstel en de behoefteanalysefiche dienen enkel ingevuld te worden door de verzekeringnemer; de medische vragenlijst dient per verzekerde ingevuld te worden. Bij de behoefteanalysefiche dien je enkel de voorzijde in te vullen en op de achterzijde de vakjes aan te kruisen en te dag- en handtekenen.

Nadat we alle ingevulde documenten hebben ontvangen, ontvang je:

  • ofwel onmiddellijk jouw Bijzondere Voorwaarden (= bevestiging van intekening);
  • ofwel een brief van onze arts met de vraag om bijkomende inlichtingen te verschaffen;
  • ofwel de mededeling dat er bijkomende inlichtingen worden gevraagd aan jouw behandelde arts.
Wanneer start jouw verzekering?

Jouw verzekering start ten vroegste de 1ste van de maand volgend op de ontvangst van alle volledig ingevulde documenten.