Aangifte

Hoe geef ik mijn hospitalisatie of medische kosten aan?

Afhankelijk van de door jou gekozen verzekering gebeurt de aangifte schriftelijk of elektronisch.

SCHRIFTELIJKE AANGIFTE (alle HospiPlus verzekeringen)

Je kunt jouw hospitalisatie of medische kosten steeds schriftelijk aangeven. Je vult hiervoor volgend document in:

VNZ (Vlaams & Neutraal Ziekenfonds):

NZVL (Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen):

Bij HospiPlan en HospiPlus bezorg je ons ook steeds jouw originele en volledige ziekenhuisfactuur!

Geef je ambulante kosten en/of geneesmiddelen aan in het kader van de voor- en nazorg van jouw verzekering HospiPlus, of in het kader van jouw verzekering AmbuPlan of AmbuPlus, dan dien je bovenop voorgaand formulier nog volgende bewijsstukken voor te leggen:

  • originele facturen of betalingsbewijzen;
  • de afrekening van de terugbetalingen van het ziekenfonds met de vermelding van jouw identiteit, de betaalde som, het codenummer van de prestatie (zoals voorzien in de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen) en de prestatiedatum;
  • het ‘Attest van vergoedbare farmaceutische verstrekkingen in het kader van een bijkomende verzekering’ (BVAC-attest), afgeleverd en naar behoren ingevuld door de apotheker.

Voor de aangifte van de medische kosten in het kader van jouw verzekering MaxiPlan en/of TandPlus kunnen er eveneens bijkomende documenten noodzakelijk zijn. Indien dit het geval is, wordt dit duidelijk vermeld op het Schade-aangifteformulier.

BELANGRIJK: als er meerdere hospitalisaties plaatsvinden voor éénzelfde aandoening, hoef je ons slechts éénmaal het schade-aangifteformulier te bezorgen!

ELEKTRONISCHE AANGIFTE (enkel HospiPlan en HospiPlus)

De elektronische aangifte geldt bij gebruik van de HospiPluskaart en kan enkel bij HospiPlan en HospiPlus. OPGELET: bij HospiPlan is de elektronische aangifte beperkt tot de hospitalisatiekosten op een twee- of meerpersoonskamer!

Hoelang kan ik mijn kosten indienen?

Je kan jouw hospitalisatie- en medische kosten indienen tot 3 jaar na het einde van de maand waarin de hospitalisatie plaatsvond, de prestaties werden verstrekt of de kosten zich voordeden. We raden je echter aan jouw kosten zo snel mogelijk in te dienen!

Betaal ik zelf eerst mijn facturen alvorens deze over te maken?

Als je geen gebruik kunt maken van de HospiPluskaart, betaal je altijd eerst zelf je facturen, zowel aan het ziekenhuis als aan eventuele gezondheidszorgbeoefenaars. Na betaling bezorg je ons jouw facturen en berekenen wij zo snel mogelijk het bedrag waarop je recht hebt. Je hoeft ons geen betalingsbewijs van jouw factuur over te maken!