AmbuPlan-AmbuPlus

Om jezelf te behoeden voor kosten die hoog kunnen oplopen bij een ernstige ziekte, worden de kostendekkende hospitalisatieverzekeringen HospiPlan en HospiPlus uitgebreid met de extra waarborg AmbuPlan en AmbuPlus. Deze uitbreiding is mogelijk tegen een zeer lage premie!

AmbuPlan en AmbuPlus dekken de kosten van ambulante zorgen en geneesmiddelen die rechtstreeks verband houden met één van volgende ernstige ziektes:

 • alle vormen van kanker;
 • ziektes die dementie veroorzaken;
 • zware chronische aandoeningen van het zenuwstelsel, van het musculair stelsel en van het bindweefsel, zoals Multiple Sclerose, ziekte van Parkinson, ALS, lidmaatverlammingen, spierdystrofie, sclerodermie, sarcoïdose, hersenontstekingen;
 • nierinsufficiëntie die dialyse vergt;
 • vaatziektes die tot lidmaatamputatie leiden;
 • transplantatie van grote organen;
 • ziekte van Crohn en colitis ulcerosa;
 • chronisch handicaperende aandoeningen zoals insuline-afhankelijke diabetes;
 • aids;
 • mucoviscidose;
 • hemofilie;
 • niet-alcoholische cirrose.

  Deze aanvullende waarborg kan enkel samen met HospiPlan of HospiPlus afgesloten worden!

Intekening

Meer info en aansluiten?

 Ben je lid bij het NZVL: surf naar www.nzvl.be of info@nzvl.be

Ben je lid bij het VNZ: surf naar www.vnz.be of info@vnz.be

Je kan ook altijd een afspraak maken in jouw ziekenfondskantoor.

Waarborgen

Als je kiest voor AmbuPlan of AmbuPlus heb je recht op een tegemoetkoming in de hierna vermelde kosten van ambulante zorgen en geneesmiddelen die rechtstreeks verband houden met een ernstige ziekte en die aanleiding geven tot een wettelijke tegemoetkoming:

 • de kosten van speciale behandelingen, analyses en onderzoeken welke genoodzaakt zijn door de ernstige ziekte;
 • de kosten voor de huur van allerhande medisch en sanitair materiaal;
 • de kosten voor farmaceutische producten, mits deze voorgeschreven werden door de behandelende arts;
 • de kosten van medisch verantwoord vervoer door een ziekenwagen, taxi of eigen wagen (tussenkomst voor privévervoer = € 0,2/km), beperkt tot € 250 per verzekeringsjaar;
 • alle kosten waarmee vooraf schriftelijk werd ingestemd door de adviserende arts van de verzekeraar op basis van een medisch attest.

De maximale jaarlijkse tegemoetkoming van AmbuPlan is € 7.500 per verzekerde. Bij AmbuPlus is er geen plafond!

Wachttijd

Er is een algemene wachttijd van 3 maanden. 

BELANGRIJK: indien je tot en met de dag voorafgaand aan de intekening op AmbuPlan of AmbuPlus gedekt werd door een gelijkaardige ziekenfondsverzekering of een commerciële hospitalisatieverzekering die een met AmbuPlan of AmbuPlus vergelijkbare dekking biedt, wordt de wachttijd verminderd met het aantal ononderbroken maanden van dekking door die verzekering.

Premie

AMBUPLAN
Leeftijd Handelspremie 2024 Kosten begrepen in de handelspremie Taksen en bijdragen Totale jaarpremie
Administratiekosten Acquisitiekosten
0 tot en met 19 jaar € 1.43 € 0.13 € 0.15 € 0.13 € 1.56
20 tot en met 25 jaar € 1.87 € 0.17 € 0.20 € 0.17 € 2.04
26 tot en met 34 jaar € 6.92 € 0.64 € 0.73 € 0.64 € 7.56
35 tot en met 49 jaar € 6.92 € 0.64 € 0.73 € 0.64 € 7.56
50 tot en met 64 jaar * € 9.01 € 0.83 € 0.96 € 0.83 € 9.84
65 jaar en ouder € 14.83 € 1.37 € 1.57 € 1.37 € 16.20

* Personen die intekenen vanaf 50 jaar en geen gelijkaardige ziekenfondsverzekering hadden, betalen het tarief vanaf 65 jaar.

Indien je intekent vanaf 65 jaar en geen gelijkaardige ziekenfondsverzekering hebt, betaal je in 2024 volgende jaarpremie:

Leeftijd Handelspremie 2024 Kosten begrepen in de handelspremie Taksen en bijdragen Totale jaarpremie
Administratiekosten Acquisitiekosten
65 tot en met 69 jaar € 33.94 € 3.13 € 3.60 € 3.14 € 37.08
70 jaar en ouder € 51.41 € 4.74 € 5.46 € 4.75 € 56.16

  

AMBUPLUS
Leeftijd Handelspremie 2024 Kosten begrepen in de handelspremie Taksen en bijdragen Totale jaarpremie
Administratiekosten Acquisitiekosten
0 tot en met 19 jaar € 2.75 € 0.25 € 0.29 € 0.25 € 3.00
20 tot en met 25 jaar € 2.86 € 0.26 € 0.30 € 0.26 € 3.12
26 tot en met 34 jaar € 10.32 € 0.95 € 1.10 € 0.96 € 11.28
35 tot en met 49 jaar € 10.32 € 0.95 € 1.10 € 0.96 € 11.28
50 tot en met 64 jaar * € 13.84 € 1.28 € 1.47 € 1.28 € 15.12
65 jaar en ouder € 24.27 € 2.24 € 2.58 € 2.25 € 26.52

* Personen die intekenen vanaf 50 jaar en geen gelijkaardige ziekenfondsverzekering hadden, betalen het tarief vanaf 65 jaar.

Indien je intekent vanaf 65 jaar en geen gelijkaardige ziekenfondsverzekering hebt, betaal je in 2024 volgende jaarpremie:

Leeftijd Handelspremie 2024 Kosten begrepen in de handelspremie Taksen en bijdragen Totale jaarpremie
Administratiekosten Acquisitiekosten
65 tot en met 69 jaar € 51.62 € 4.76 € 5.48 € 4.78 € 56.40
70 jaar en ouder € 69.53 € 6.41 € 7.38 € 6.43 € 75.96

 

HOSPIPLAN & AMBUPLAN
Leeftijd Handelspremie 2024 Kosten begrepen in de handelspremie Taksen en bijdragen Totale jaarpremie
Administratiekosten Acquisitiekosten
0 tot en met 19 jaar € 47.79 € 4.40 € 5.08 € 4.77 € 52.56
20 tot en met 25 jaar €44.63 € 4.11 € 4.74 € 4.45 € 49.08
26 tot en met 34 jaar € 150.27 € 13.85 € 15.96 € 14.97 € 165.24
35 tot en met 49 jaar € 150.27 € 13.85 € 15.96 € 14.97 € 165.24
50 tot en met 64 jaar * € 190.32 € 17.54 € 20.21 € 18.96 € 209.28
65 jaar en ouder € 307.74 € 28.36 € 32.69 € 30.66 € 338.40

* Personen die intekenen vanaf 50 jaar en geen gelijkaardige ziekenfondsverzekering hadden, betalen het tarief vanaf 65 jaar. 

Indien je intekent vanaf 65 jaar en geen gelijkaardige ziekenfondsverzekering hebt, betaal je in 2024 volgende jaarpremie:

Leeftijd Handelspremie 2024 Kosten begrepen in de handelspremie Taksen en bijdragen Totale jaarpremie
Administratiekosten Acquisitiekosten
65 tot en met 69 jaar € 409.65 € 37.75 € 43.51 € 40.71 € 450.36
70 jaar en ouder € 597.95 € 55.10 € 63.51 € 59.41 € 657.36

  

 HOSPIPLUS & AMBUPLUS
Leeftijd Handelspremie 2024 Kosten begrepen in de handelspremie Taksen en bijdragen Totale jaarpremie
Administratiekosten Acquisitiekosten
0 tot en met 19 jaar € 81.51 € 7.51 € 8.66 € 8.13 € 89.64
20 tot en met 25 jaar € 72.24 € 6.66 € 7.67 € 7.20 € 79.44
26 tot en met 34 jaar € 243.34 € 22.42 € 25.85 € 24.26 € 267.60
35 tot en met 49 jaar € 243.34 € 22.42 € 25.85 € 24.26 € 267.60
50 tot en met 64 jaar * € 319.19 € 29.41 € 33.90 € 31.81 € 351.00
65 jaar en ouder € 540.06 € 49.76 € 57.36 € 53.82 € 593.88

* Personen die intekenen vanaf 50 jaar en geen gelijkaardige ziekenfondsverzekering hadden, betalen het tarief vanaf 65 jaar. 

Indien je intekent vanaf 65 jaar en geen gelijkaardige ziekenfondsverzekering hebt, betaal je in 2024 volgende jaarpremie:

Leeftijd Handelspremie 2024 Kosten begrepen in de handelspremie Taksen en bijdragen Totale jaarpremie
Administratiekosten Acquisitiekosten
65 tot en met 69 jaar € 674.75 € 62.17 € 71.67 € 67.09 € 741.84
70 jaar en ouder € 848.66 € 78.20 € 90.14 € 84.34 € 933.00

 Premieaanpassing

De premieaanpassing gaat in vanaf het begin van het jaar waarin men 20, 26, 35, 50 of 65 jaar wordt (en 70 voor aansluitingen na 65 jaar).

Aangifte

De kosten van de ambulante zorgen en geneesmiddelen worden terugbetaald op basis van dit ingevuld schade-aangifteformulier:

 •  originele facturen of betalingsbewijzen;
 • de afrekening van de terugbetalingen van het ziekenfonds met de vermelding van jouw identiteit, de betaalde som, het codenummer van de prestatie (zoals voorzien in de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen) en de prestatiedatum;
 • het ‘Attest van vergoedbare farmaceutische verstrekkingen in het kader van een bijkomende verzekering’ (BVAC-attest), afgeleverd en naar behoren ingevuld door de apotheker.

Polisvoorwaarden en folder

Voor meer informatie over AmbuPlan en AmbuPlus kan je deze documenten doornemen: