Stopzetting

Hoe kan ik de verzekering stopzetten?

Je kan jouw HospiPlus verzekering maandelijks stopzetten. Dit kan echter niet telefonisch, doch enkel schriftelijk! De stopzetting gaat in vanaf de 1ste van de maand volgend op ontvangst van jouw schriftelijke melding.

De stopzetting MaxiPlan en TandPlus geldt voor alle verzekerden op een polis. Men kan niet meer terug aansluiten gedurende een periode van drie jaar.