Verandering en combinatie van verzekeringen

Hoe stap ik over van HospiPlan naar HospiPlus?

Als je wil overstappen van HospiPlan naar HospiPlus bezorg je ons, ingevuld, volgende documenten:

Let wel: overstap is niet mogelijk als je gehospitaliseerd bent, noch wanneer je een openstaande premie hebt.

Bij overstap van HospiPlan naar HospiPlus heb je een wachttijd en kunnen er nieuwe beperkingen geformuleerd worden. Tijdens de wachttijd ben je wel gedekt volgens de bepalingen van jouw oorspronkelijke verzekering HospiPlan.

Hoe stap ik over van HospiPlus naar HospiPlan?

Als je wil overstappen van HospiPlus naar HospiPlan bezorg je ons, ingevuld, volgende documenten:

Let wel: overstap is niet mogelijk als je gehospitaliseerd bent, noch wanneer je een openstaande premie hebt. Alle oorspronkelijk geformuleerde beperkingen blijven gelden.

Hoe stap ik bij HospiForfait over van een hogere naar een lagere formule?

Bij HospiForfait kan je kiezen tussen 3 formules:

  • formule 1: € 50;
  • formule 2: € 25;
  • formule 3: € 12,25.

Als je wil overstappen van een hogere naar een lagere formule bezorg je ons ingevuld volgende documenten:

Bij overstap is er geen leeftijdsbeperking en geen wachttijd!

Let wel: overstap is niet mogelijk als je gehospitaliseerd bent, noch wanneer je een openstaande premie hebt.

Hoe stap ik bij HospiForfait over van een lagere naar een hogere formule?

Bij HospiForfait kan je kiezen tussen 3 formules:

  • formule 1: € 50;
  • formule 2: € 25;
  • formule 3: € 12,25.

Als je wil overstappen van een lagere naar een hogere formule bezorg je ons ingevuld volgende documenten:

Let wel: overstap is niet mogelijk als je gehospitaliseerd bent, je ouder bent dan 65 jaar, noch wanneer je een openstaande premie hebt.

Bij overstap van een lagere naar een hogere formule heb je een wachttijd. Tijdens de wachttijd ben je gedekt volgens de modaliteiten van de oorspronkelijke formule.

Kan ik enkel kiezen voor de verzekering AmbuPlan of AmbuPlus?

Je kan nooit apart intekenen op de verzekering AmbuPlan of AmbuPlus. Deze aanvullende waarborg ‘ernstige ziekte’ dien je, tegen een zeer lage premie, te combineren met de kostendekkende verzekeringen HospiPlan of HospiPlus. 

Kan ik HospiForfait combineren met andere hospitalisatieverzekeringen?

Je kunt de forfaitaire verzekering HospiForfait perfect combineren met onze kostendekkende hospitalisatieverzekeringen, alsook met onze wachtverzekering. Hierna stellen we jou de mogelijke combinaties voor:

Als je kiest voor een combinatie met onze kostendekkende verzekeringen, betekent dit dat je in geval van hospitalisatie zowel een dagvergoeding ontvangt, als een tussenkomst van de kostendekkende verzekering. Deze combinatie kan er dus voor zorgen dat je eigenlijk een hoger bedrag ontvangt dan je eigenlijke ziekenhuisfactuur!

Kan ik een medische verzekering en een hospitalisatieverzekering combineren?

MaxiPlan, onze verzekering medische kosten, mag gecombineerd worden met één of meerdere van onze hospitalisatieverzekeringen. Hierna stellen we jou de mogelijke combinaties voor: