Patiëntenrechten

Sinds 2002 zijn de rechten van de patiënt duidelijk omschreven in de wet. Deze regelgeving bevordert het vertrouwen in en de kwaliteit van de relatie tussen de patiënt en de gezondheidszorgbeoefenaar. De zorgverlener moet de patiënt bijvoorbeeld helder informeren over zijn gezondheidstoestand en de zorg die hij hem voorstelt. De patiënt van zijn kant moet aan de gezondheidszorgbeoefenaar alle informatie verstrekken die vereist is om medische zorg te kunnen verlenen.

De patiëntenrechten omvatten:

  • een kwaliteitsvolle dienstverstrekking;
  • vrije keuze van de gezondheidszorgbeoefenaar;
  • het recht op informatie over de gezondheidstoestand;
  • vrije toestemming in een tussenkomst na ontvangst informatie;
  • kennis omtrent de beroepsaansprakelijkheid en beroepsmachtiging van de gezondheidszorgbeoefenaar;
    inzage in en afschrift van het patiëntendossier;
  • bescherming van de persoonlijke levenssfeer;
  • de mogelijkheid tot neerlegging van een klacht bij de ombudsdienst.

Meer informatie vind je in deze folder: Folder Patiëntenrechten