Ontslag uit het ziekenhuis

Jouw behandelende arts beslist op basis van jouw gezondheidstoestand wanneer je het ziekenhuis mag verlaten. Je kunt het ziekenhuis vroegtijdig verlaten, zonder toestemming van jouw behandelende arts, doch dan dien je een verklaring te ondertekenen waarin je de arts en het ziekenhuis van alle verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid ontslaat.

Bij vertrek uit het ziekenhuis ontvang je diverse documenten, waaronder een medisch verslag, afgeleverd door jouw arts, op basis waarvan de verdere verzorging door om het even welke arts kan verder gezet worden.

De ziekenhuisfactuur wordt ongeveer 6 weken na jouw hospitalisatie opgemaakt en opgestuurd, hetzij naar jezelf, hetzij naar ons indien je gebruik maakte van de HospiPluskaart.

Na jouw vertrek uit het ziekenhuis kan jouw behandelende arts je een zorgverblijf aanbevelen. Je neemt hiervoor het best contact op met de dienst maatschappelijk werk van jouw ziekenfonds. Zij kunnen je informeren over de centra waar je kunt verblijven, over de beschikbaarheid en de hiermee gepaard gaande kosten.

Je kunt jouw ziekenfonds eveneens contacteren voor informatie omtrent volgende zorgen die je na jouw hospitalisatie nodig zou kunnen hebben: lenen van medisch materiaal (krukken, rolstoel, ziekenhuisbed,…), verpleegkundige en medische verzorging, hulp in het huishouden, patiënten begeleiding, ed.